Advertisement

Chính sách bảo hiểm GIAONHAN247 (công ty cha của giaonhanlogistics.com)

Để đáp ứng nhu cầu chuyển hàng ngày càng nhiều của Quý khách, GiaoNhan247 xin được thông báo đến Quý khách chương trình bảo hiểm mới cho năm 2017 như sau:

1. Chương trình Bảo hiểm tự nguyện

a) Mức phí bảo hiểm: 2% giá trị sản phẩm được khai báo.

b) Mức đền bù: 100% giá trị hàng hóa đã khai báo.Tối đa không quá 3000$.

Trường hợp mất một hoặc vài món hàng trong kiện:

➩ Mua từ website bán hàng

Đầu tiên GiaoNhan247 sẽ hướng dẫn quý khách liên lạc với website thông báo nhận thiếu hàng so với order. Nếu website xác nhận là đã gửi đủ và không chịu gửi lại những món hàng bị thiếu thì GiaoNhan247 sẽ tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng .GiaoNhan247 hỗ trợ 100% giá trị món hàng bị mất.

➩ Hàng hóa từ người thân gửi đến trụ sở GiaoNhan247

Yêu cầu cung cấp hóa đơn gửi hàng của UPS, FEDEX, USPS, DHL, Hermes,… trong hóa đơn phải có mô tả nội dung kiện hàng gồm những món hàng gì. Đây là chứng từ khách quan để tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng

c) Đối tượng:  Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Giaonhan247.  Hàng hóa giá trị dưới 3000$. Nếu hàng hóa trên 3000$  yêu cầu liên hệ email: [email protected]

d) Các mặt hàng GiaoNhan247 yêu cầu bắt buộc tham gia bảo hiểm:

Mắt kính, Điện thoại, Laptop, Máy tính bảng. Đồng hồ đeo tay, Máy ảnh- Ống Lens, Trang sức.

e) Yêu cầu:

 • Cập nhật tracking và khai báo giá trị hàng hóa không trễ hơn 24 tiếng tính từ lúc kiện hàng đến trụ sở tại Mỹ.
 • Kê khai giá trị hàng hóa.
 • Chọn vào ô bảo hiểm trong phần cập nhật tracking.
 • Phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
 • Mặt hàng không thuộc mặt hàng cấm vận chuyển đều có thể tham gia.

2. Chương trình quỹ hỗ trợ rủi ro 0.8% (Bắt buộc)

a) Mức phí hỗ trợ rủi ro: 0.8% giá trị sản phẩm được khai báo.

b) Đối tượng: Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Giaonhan247.

c) Mức đền bù:

– Mất nguyên kiện hàng: 75% giá trị khai báo nhưng không quá 350$.

– Trường hợp mất một hoặc vài món hàng trong kiện:

➩ Mua từ website bán hàng

Đầu tiên GiaoNhan247 sẽ hướng dẫn quý khách liên lạc với website thông báo nhận thiếu hàng so với order. Nếu website xác nhận là đã gửi đủ và không chịu gửi lại những món hàng bị thiếu thì GiaoNhan247 sẽ tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng, GiaoNhan247 hỗ trợ 75% giá trị món hàng nhưng không quá 350$.

➩ Hàng hóa từ người thân gửi đến trụ sở GiaoNhan247

Yêu cầu cung cấp hóa đơn gửi hàng của UPS, FEDEX, USPS, DHL, Hermes,… trong hóa đơn phải có mô tả nội dung kiện hàng gồm những món hàng gì. Đây là chứng từ khách quan để tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng.

d) Yêu cầu:

 • Cập nhật tracking và khai báo giá trị hàng hóa không trễ hơn 24 tiếng tính từ lúc kiện hàng đến trụ sở tại Mỹ.
 • Kê khai giá trị hàng hóa.
 • Mặt hàng không thuộc mặt hàng cấm vận chuyển.
 • Phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

3. Quý khách không tham gia bảo hiểm, không cập nhật tracking hoặc cập nhật chậm so với quy định của Giaonhan247 sẽ được đền bù 15$/kg nhưng không lớn hơn giá trị hàng hóa bị mất (định giá theo hóa đơn hợp lệ).

4. Hỗ trợ rủi ro 1 năm dành cho  khách hàng kinh doanh số lượng lớn sử dụng dịch vụ Giaonhan247

Phí hỗ trợ rủi ro 1 năm: 300$/ Năm

a) Mức đền bù:

 • Mất nguyên kiện hàng: 75% giá trị khai báo nhưng không quá 350$.
 • Trường hợp mất một hoặc vài món hàng trong kiện.

➩ Mua từ website bán hàng

Đầu tiên GiaoNhan247 sẽ hướng dẫn quý khách liên lạc với website thông báo nhận thiếu hàng so với order. Nếu website xác nhận là đã gửi đủ và không chịu gửi lại những món hàng bị thiếu thì GiaoNhan247 sẽ tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng 75% giá trị món hàng nhưng không quá 350$.

➩ Hàng hóa từ người thân gửi đến trụ sở GiaoNhan247

Yêu cầu cung cấp hóa đơn gửi hàng của UPS, FEDEX, USPS, DHL, Hermes,… trong hóa đơn phải có mô tả nội dung kiện hàng gồm những món hàng gì. Đây là chứng từ khách quan để tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng.

b) Đối tượng: Khách hàng kinh doanh số lượng lớn sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Giaonhan247.

c) Yêu cầu:

 • Phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
 • Phải mặt hàng không thuộc mặt hàng cấm vận chuyển đều có thể tham gia.

Tư vấn mua hộ: 1900 545 584. Email : [email protected]

Tư vấn ship hộ: 0977 666 247 / 0909 766 247. Email : [email protected]

(Áp dụng từ ngày 25/02/2016.)